Astrid Feiter

Astrid Feiter (Bureau Mevrouw de Voorzitter) weet een zwaar onderwerp licht te maken, terwijl de inhoud blijft staan als een huis. Ze is dagvoorzitter, gespreksleider en vormgever van bijeenkomsten. Ze heeft een journalistieke achtergrond, onder andere als parlementair verslaggever voor De Telegraaf en redacteur van Opzij. Daarnaast werkte ze voor de Sociaal Economische Raad. Haar opdrachten begeven zich op het bestuurlijk, politiek en maatschappelijk snijvlak, zoals het opzetten van een leergang voor de Nationale Ombudsman, het leiden van een expertmeeting voor het Voedingscentrum en de startmanifestatie rondom het Nationaal Preventie Programma. Ze is bestuurslid van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en initiatiefnemer van de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandse politieke boek.