Marilien Mogendorff

Marilien Mogendorff is theatermaker en werkzaam als moderator en dagvoorzitter. In het dagvoorzitterschap komen haar talenten samen; inspireren, verbinden, regisseren, creatief en analytisch denken. Ze kan inhoudelijk uit de voeten met uiteenlopende onderwerpen. Ze heeft zowel een wetenschappelijk achtergrond – master in antropologie en sociologie aan de UvA – als een kunstvakdiploma tot regisseur. Marilien denkt en werkt vindingrijk, snel en analytisch.

Ze werkt met diverse groepen mensen uit verschillende branches: het culturele veld, sociaal maatschappelijk, maar ook in business kan zij uit de voeten. Marilien zorgt ervoor dat deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd een zaal verlaten.